Landskap III

Härmed kallas du som medlem av Södermanlands-Nerikes nation in till vårterminens andra ordinarie LANDSKAP!
Måndagen den 15 april, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

På ett landskap tar vi beslut om vår verksamhet. Här får du som medlem chansen att påverka hur Snerikes organisation ser ut, eftersom landskapet är nationens högst beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. På just det här landskapet kommer vi att behandla bland annat val av barvärd, recentiorsutskottsledamot, sånganförare, torsdagsvärd och helgfikavärd.

Har du funderat på att engagera dig mer på Snerikes? Det finns massor av sätt att engagera sig på. Ett sätt är att bli ämbetsman, det är vad vi kallar personer med olika ansvar på nationen. På varje landskap väljer vi flera nya ämbetsmän och du kan ställa upp i förväg på nomineringslistorna på nationens anslagstavlor eller ställa upp direkt på landskapet. Du kan läsa mer om de olika ämbetena på hemsidan (http://snerikes.se/om-nationen/ambeten/) eller prata direkt med vår förste kurator vid frågor och funderingar, skriv till 1q@snerikes.se. Kolla in föredragningslistan nedan för att se vilka som väljs till den här gången.

Pssst, till vissa större ämbeten måste du rösta i förväg, det kan du göra direkt innan landskapet börjar eller på mottagningstiderna: onsdag den 10/5 kl 11-15, torsdag den 11/5 kl 15-19 samt fredag 12/5 kl 13-17. Inför dessa ämbetsval hålls dessutom en utfrågning onsdagen innan landskapet. Här nedan kan du läsa mer om alla kandidater.


Inspektor ht 2017 – vt 2020
Johan Åqvist

Barvärd ht 2017
Erik Ödmann
Fedrik Paal
Marielle Henriksson
Martin Bergström
Valter Gådin

Nationsnämndsledamot ht 2017 – vt 2019
Joakim Eklund
Mitra Iranshahi

Nationsnämndsledamot ht 2017 – ht 2018
Amanda Jeppsson


Här finner du preliminär föredragningslista:

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations landsmaninnor och landsmän till vårterminens tredje ordinarie

LANDSKAP

Måndagen 15 maj 2017, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

Preliminär föredragningslista

 1. Öppnande
 2. Val av justeringspersoner och röstsammanräknare
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Godkännande av föregående protokoll
 6. Adjungeringar
 7. Meddelanden
 8. Bordlagda ärenden
  1. Nationens bokslut 2016
  2. Verksamhetsberättelse andra halvåret 2016
 9. Bokslut för Stiftelsen Södermanlands-Nerikes nations studentbostäder 2016
 10. Bokslut för Förvaltningsdirektionen samt revision av skattmästare och Förvaltningsdirektionen 2016
 11. Fyllnadsval av:
  1. Marskalk 1 st., ht 17-vt 18
  2. Valutskottsledamot 1 st., ht 17
 12. Val av:

Ämbeten

 1. Alumnförman 1 st., ht 17-vt 18
 2. Biträdande revisor för 1Q+stip 1 st., ht 17-vt 18
 3. Biträdande revisor för 3Q 1 st., ht 17-vt 18
 4. Evenemangsassistent 2 st., ht 17
 5. Helgfikavärd 4 st., ht 17
 6. Krönikör 1 st., ht 17
 7. Kördirektör 1 st., ht 17-vt 18
 8. Musikanförare 1 st., ht 17-vt 18
 9. Nationsfotograf 1 st., ht 17
 10. Nationsnämndssuppleant 1 st., ht 17-vt 18
 11. Nämndsekreterare 1 st., ht 17
 12. Recentiorsutskottsledamot 5 st., ht 17
 13. Spexdirektör 2 st., ht 17-vt 18
 14. Sånganförare 1 st., ht 17
 15. Teaterdirektör 1 st., ht 17-vt 18
 16. Torsdagsvärd                              2 st., ht 17
 17. T-träffsvärd 2 st., ht 17

Nämnder och utskott

 1. Biblioteksnämndsledamot 4 st., ht 17-vt 19
 2. Stadgeutskottsledamot 2 st., ht 17-vt 18
 3. Stipendienämndsledamot 4 st., ht 17-vt 19
 4. Valutskottsledamot 6 st., ht 17-vt 18
 1. Stadgeändring biträdande internationell sekreterare, andra läsningen
 2. Stadgeändring gällande könsneutral stadga, första läsningen
 3. Resultat allmänt fyllnadsval:
  1. Nationsnämndsledamot 1 st., ht 17-ht 18
 4. Resultat allmänt val och allmänt majoritetsval:
  1. Nationsnämndsledamöter 2 st., ht 17-vt 19
  2. Barvärd 4 st., ht 17
  3. Inspektor 1 st., ht 17-vt 20
 5. Övriga frågor
 6. Avslutande

Uppsala den 20 april 2017

/Tove Åkerrén/

Landskapets ordförande