Landskap III HT20 – Kallelse och Anmälan

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till terminens tredje ordinarie landskap måndagen 7 december kl. 18:30 via videolänk.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet samt information om anmälan.

Kallelse LSK III HT20

 

Anmälan till Landskap III HT20
Landskap III HT20 kommer att hållas via videolänk.

Du som vill delta behöver anmäla dig till landskap@snerikes.se. I anmälan ska du ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du bifoga en nytagen bild på dig själv där du håller upp din legitimation och ditt nationskort. Kontrollera att texten på legitimationen och nationskortet är läsbar i bilden innan du skickar in anmälan. Du måste anmäla dig till landskap@snerikes.se senast kl. 16:00 på landskapsdagen (den 7 december).

Om du anmäler dig innan kl. 16:00 den 3 december kommer du att få underlaget för mötet skickat till dig redan den 4 december. De som anmäler sig efter kl. 16.00 den 3 december kommer att få mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur landskapet och röstningen kommer att gå till finnas i mejlet.
På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett videomöte.
Landskapet kommer att hållas via Zoom. Skriv till landskap@snerikes.se om du vill delta på mötet men inte har möjlighet att koppla upp dig via Zoom, så ska vi se om vi kan lösa
det på något sätt.

Val, rösträtt & kandidatur till ämbete
Som medlem har du rösträtt under landskapet, förutsatt att du inte har en förfallen skuld till nationen. Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete som väljs genom
landskapsval under Landskapet. Det är som vanligt även möjligt att förtidskandidera i dessa val på nomineringslistorna som sitter uppe i restaurangen och i biblioteket fram till kl. 13:00 på landskapsdagen. De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen under videomötet. Den kandidat som inte kan närvara vid videomötet kommer som vanligt att behöva skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18:30 på landskapsdagen för att bekräfta sin kandidatur.

Allmänna val och allmänna majoritetsval kommer att genomföras precis som vanligt. Detta innebär att en kandidat i något av de valen måste skriva upp sig på nomineringslistorna
senast kl. 11:00 måndagen den 30 november. Röstning i dessa val sker innan landskapet. Det är möjligt att rösta på kuratorsexpeditionen den 2 december kl. 13:00-17:00, den 3
december kl. 13:00-17:00 och den 4 december kl. 13:00-17:00 samt i nationshuset kl. 16:30-18:30 på landskapsdagen.