Landskap II – Kallelse och Anmälan

Härmed kallas medlemmar i Södermanlands-Nerikes nation till terminens andra ordinarie landskap måndagen 26 oktober kl. 18:30 via videolänk.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet samt information om anmälan.

Föredragningslista LSK II HT20

 

Anmälan till Landskap II

Nationens ledning har beslutat att Landskap II höstterminen 2020 ska hållas via videolänk för att alla medlemmar ska kunna delta och smittspridning ska kunna undvikas. Du som vill delta behöver anmäla dig till landskap@snerikes.se. I anmälan kommer du att behöva ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du bifoga en bild på dig själv med din legitimation och ditt nationskort synliga och läsbara i bilden. Som medlem har du rösträtt under landskapet, förutsatt att du inte har en förfallen skuld till nationen.

Du måste anmäla dig till landskap@snerikes.se senast kl. 16:00 på landskapsdagen (måndag den 26 oktober), men om du anmäler dig innan kl. 12:00 den 22 oktober kommer du att få underlaget för mötet skickat till dig redan dagen efter det. De som anmäler sig efter kl. 12:00 den 22 oktober kommer att få mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur landskapet och röstningen kommer att gå till finnas i mejlet.

På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett videomöte samt en länk till en elektronisk röstsedel.

Videomötet kommer att hållas via Zoom. Skriv till landskap@snerikes.se om du vill gå på mötet men inte har möjlighet att koppla upp dig via Zoom, så kan vi se om vi kan lösa det på något sätt.

 

Kandidera till ämbete

Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete som väljs genom landskapsval under videomötet. Det är som vanligt även möjligt att förtidskandidera i dessa val på nomineringslistorna som sitter uppe på kuratorsexpeditionen och i biblioteket fram till kl. 13:00 på landskapsdagen. De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen under videomötet. Den kandidat som inte kan närvara vid videomötet kommer som vanligt att behöva skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18.30 på landskapsdagen för att bekräfta sin kandidatur.

Allmänna val och allmänna majoritetsval kommer att genomföras precis som vanligt. Detta innebär att en kandidat i något av de valen måste skriva upp sig på nomineringslistorna senast kl. 11:00 måndagen före landskapet. Röstning i dessa val sker innan landskapet. Det är möjligt att rösta på kuratorsexpeditionen den 21 oktober kl. 13:00-17:00, den 22 oktober kl. 13:00-17:00 och den 23 oktober kl. 13:00-17:00 samt i nationshuset kl. 16:30-18:30 på landskapsdagen.

 

I ämbetet,

Erik Ödmann
Förste kurator