Landskap I VT21 – Kallelse och Anmälan

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens första ordinarie landskap måndagen den 15 februari 2021, kl. 18.30 i videomöte via Zoom.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet samt information om anmälan.

Kallelse LSK I VT21

Anmälan till Landskap I VT21
Landskap I VT21 kommer att hållas via videolänk.

Du som vill delta behöver anmäla dig via mejl till landskap@snerikes.se. I anmälan ska du ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du bifoga en nytagen bild på dig själv där du håller upp din legitimation och ditt nationskort. Kontrollera att texten på legitimationen och nationskortet är läsbar i bilden innan du skickar in anmälan. Du måste anmäla dig till landskap@snerikes.se senast kl. 16:00 på landskapsdagen (den 15 februari).

Om du anmäler dig innan kl. 16:00 den 10 februari kommer du att få underlaget för mötet skickat till dig redan den 11 februari. De som anmäler sig efter kl. 16.00 den 10 februari kommer att få mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur landskapet och röstningen kommer att gå till finnas i mejlet.
På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett videomöte.
Landskapet kommer att hållas via Zoom. Skriv till landskap@snerikes.se om du vill delta på mötet men inte har möjlighet att koppla upp dig via Zoom, så ska vi se om vi kan lösa det på något sätt.

Val, rösträtt & kandidatur till ämbete
Som medlem har du rösträtt under landskapet, förutsatt att du inte har en förfallen skuld till nationen. Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete som väljs genom landskapsval under Landskapet. Det är som vanligt även möjligt att förtidskandidera i dessa val på nomineringslistorna som sitter uppe på kuratorsexpeditionen, i restaurangen och i biblioteket fram till kl. 13:00 på landskapsdagen. De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen under videomötet. Den kandidat som inte kan närvara vid videomötet kommer som vanligt att behöva skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18:30 på landskapsdagen för att bekräfta sin kandidatur.
Om du har några frågor, vänligen mejla landskap@snerikes.se.