Kandidaturer inför landskap III

Nedan följer samtliga kandidaturer inför landskap III.

För att rösta i valen kommer valsedlar att finnas att hämtas ut på förste kurators mottagningstider. Valsedeln måste sedan lämnas åter till förste kurator under mottagningstiderna, senast måndag den 18 maj klockan 18.30.

Inför landskapet kommer mottagningstiderna att vara utökade och är följande:

Tisdag 12 maj: 11.00-18.00

Onsdag 13 maj: 11.00-16.00

Torsdag 14 maj: 11.00-16.00

Fredag 15 maj: 11.00-16.00

Måndag 18 maj: 11.00-18.30

För att kunna rösta behövs legitimation och giltigt nationskort. Om man är sjuk eller inte kan komma förbi under mottagningstiderna, går det att överlämna en fullmakt åt en vän. Notera dock att det endast går att rösta via fullmakt åt en annan person.

Den 19 maj kommer resultatet i valen att publiceras på nationens hemsida.

 

Fyllnadsval av ämbeten: 

Antikvarie – 1 st., ht 20-vt 21:

Antikvarie – Gustav Stark

 

Bibliotekarie – 1 st., ht 20-vt 21:

Bibliotekarie – Emma Andersson

 

Fanbärare – 1 st., ht 20-vt 21: 

Fanbärare – Jakob Hasselqvist Haglund

Fanbärare – Sofia Larsson

 

Internationell sekreterare – 1 st., ht 20-vt 21: 

Internationell sekreterare – Oscar Green (eng)

Internationell sekreterare – Oscar Green (sve)

Internationell sekreterare – Lachlan Manning

 

Marknadsföringsansvarig – 1 st., ht 20: 

Marknadsföringsansvarig – Gustaf Furusten

 

Marknadsföringsassistent – 2 st., ht 20-vt 21: 

Marknadsföringsassistent – Hannah Brandt

Marknadsföringsassistent – Pontus Grönlund

 

Marskalk – 2 st., ht 20-vt 21: 

Marskalk – Sara Wickström

 

Programvärd – 2 st., ht 20: 

Programvärd – Samuel Hanning

 

Recentiorsvärd – 1 st., ht 20-vt 21: 

Recentiorsvärd – Emilia Mancuso

 

Redaktör – 1 st., ht 20-vt 21: 

Redaktör – Hjalmar Lind

 

Webbredaktör – 1 st., ht 20: 

Webbredaktör – Martin Bergström

 

Val av ämbeten: 

Alumnsamordnare – 1 st., ht 20-vt 21:

Alumnsamordnare – Georg Holmen

Alumnsamordnare – Emelie Keller

 

Biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden – 1 st., ht 20-vt 21: 

Biträdande revisor för förste kurator och stipendienämnden – Anton Renman

 

Biträdande revisor för tredje kurator – 1 st., ht 20-vt 21: 

Biträdade revisor för tredje kurator – Emma Hessel

 

Evenemangsassistenter – 2 st., ht 20: 

Evenemangsassistent – Elina Wallén

Evenemangsassistent – Sophie Lodin

Evenemangsassistent – Astrid Ramberg

Evenemangsassistent – Benjamin Samuelsson

 

Helgfikavärdar – 3 st., ht 20:

Helgfika – Leonora Stiernborg

Helgfika – Johanna Wikström (eng)

Helgfika – Johanna Wikström (sve)

Helgfika – Elina Wallén

 

Krönikör – 1 st., ht 20: 

Krönikör – Julius Engstedt

 

Lördagsvärdar – 2 st., ht 20:

Lördagsvärd – Olivia Åberg

Lördagsvärd – Klara Stenqvist

Lördagsvärd – Johanna Birck

Lördagsvärd – Julian Smedh

 

Musikanförare – 1 st., ht 20-vt 21: 

Musikanförare – Matilda Wellander

 

Nationsfotograf – 1 st., ht 20: 

Nationsfotograf – Léonie Poulin

 

Nämndsekreterare – 1 st., ht 20: 

Nämndsekreterare – Gustav Stark

 

Spexdirektör – 2 st., ht 20-vt 21: 

Spexdirektör – Nils Wikström

Spexdirektör – Winston Olsson

 

Sånganförare – 1 st., ht 20: 

Sånganförare – Linda Petersson

Sånganförare – Ernst Furusten

Sånganförare – Elias von Heijne

 

Torsdagsvärdar – 2 st., ht 20: 

Torsdagsvärd – Melvin Norström

Torsdagsvärd – Klas Lundgren

 

T-träffsvärdar – 2 st., ht 20: 

T-träffsvärd – Ylva Carbell (eng)

T-träffsvärd – Ylva Carbell (sve)

T-träffsvärd – Alexa Kjellberg

 

Nämnder och utskott: 

Biblioteksnämndsledamöter – 4 st., ht 20-vt 22:

Biblioteksnämnden – Matilda Schwartz

Biblioteksnämnden – Sara Wickström

Biblioteksnämnden – Klara Nörby

Biblioteksnämnden – Julius Engstedt

Biblioteksnämnden – Jacob Runold

Biblioteksnämnden – Hannah Olofsson

Biblioteksnämnden – Felix Bemark

Biblioteksnämnden – Alec Taranu

 

Recentiorsutskottsledamöter – 5 st., ht 20: 

Recentiorsutskottsledamot – Urte Bileviciute

Recentiorsutskottsledamot – Nicole Jeffler

Recentiorsutskottsledamot – Léonie Poulin

Recentiorsutskottsledamot – Johanna Jacobson

Recentiorsutskottsledamot – Benjamin Samuelsson

Recentiorsutskottsledamot – Alec Taranu

Recentiorsutskottsledamot – Astrid Ramberg

 

Stadgeutskottsledamöter – 2 st., ht 20-vt 21: 

Stadgeutskottsledamot – Gustaf Söderström

 

Valutskottsledamöter – 6 st., ht 20-vt 21:

Valutskottsledamot – Georg Holmen

Valutskottsledamot – Gustaf Bäcklund

Valutskottsledamot – Emilia Mancuso

Valutskotssledamot – Peter Border