Kandidaturer inför landskap III

Nedan följer samtliga kandidaturer inför landskap III.

För att rösta i valen kommer valsedlar att finnas att hämtas ut på förste kurators mottagningstider. Valsedeln måste sedan lämnas åter till förste kurator under mottagningstiderna, senast måndag den 18 maj klockan 18.30.

Inför landskapet kommer mottagningstiderna att vara utökade och är följande:

Tisdag 12 maj: 11.00-18.00

Onsdag 13 maj: 11.00-16.00

Torsdag 14 maj: 11.00-16.00

Fredag 15 maj: 11.00-16.00

Måndag 18 maj: 11.00-18.30

För att kunna rösta behövs legitimation och giltigt nationskort. Om man är sjuk eller inte kan komma förbi under mottagningstiderna, går det att överlämna en fullmakt åt en vän. Notera dock att det endast går att rösta via fullmakt åt en annan person.

Den 19 maj kommer resultatet i valen att publiceras på nationens hemsida.