Kallelse till terminens tredje och sista landskap!

Härmed kallas du som är medlem av nationen till höstterminens tredje och sista ordinarie landskap på måndag den 10 december kl 18:30.

Nedan finner du kallelsen där du kan se vad som kommer behandlas.

Kallelse LSK III HT18