Kallelse till Landskap III VT21

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens tredje ordinarie landskap måndagen den 10 maj 2021, kl. 18.30 i videomöte via Zoom.

Nedan finner ni kallelsen med föredragningslistan för mötet samt information om anmälan.

Föredragningslista Landskap III VT21

Anmälan till Landskap III vårterminen 2021

Anmälan & deltagande
Landskap III kommer att hållas via videolänk på Zoom.
Du som vill delta behöver anmäla dig till landskap@snerikes.se. I anmälan ska du ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du bifoga en nytagen bild på dig själv där du håller upp din legitimation och ditt nationskort. Kontrollera att texten på legitimationen och nationskortet är läsbar i bilden innan du skickar in anmälan.
För att kunna delta på Landskapet via videomöte måste du ha anmält dig till landskap@snerikes.se senast kl. 16:00 på landskapsdagen (måndag den 10 maj). Om du anmäler dig innan kl. 16:00 den 6 maj kommer du att få underlaget för mötet skickat till dig redan den 7 maj.
Senare anmälan än det får mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur landskapet och röstningen kommer att gå till finnas i mejlet.
På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett videomöte samt länk till landskapets digitala röstsedel.
Skriv till landskap@snerikes.se om du vill delta på mötet men inte har möjlighet att koppla upp dig via Zoom, så ska vi se om vi kan lösa det på något sätt.
Val, rösträtt & kandidatur till ämbete
Som medlem har du rösträtt under landskapet, förutsatt att du inte har en förfallen skuld till nationen.
Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete som väljs genom landskapsval direkt under Landskapet. Det är som vanligt även möjligt att förtidskandidera i dessa val på nomineringslistorna som sitter uppe vid kuratorsexpeditionen, i restaurangen och i biblioteket fram till kl. 13:00 på landskapsdagen.
De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen under landskapet. Den kandidat som inte kan närvara vid landskapet kommer att behöva skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18:30 på landskapsdagen för att bekräfta sin kandidatur.
Om du har några frågor, vänligen mejla landskap@snerikes.se.
Varmt välkomna önskar nationens valutskott och Landskapets ordförande!