Kallelse till Landskap III

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till landskap III den 4 december kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

 

Kallelse LSK III HT 23