Kallelse till landskap II!

Härmed kallas du som är medlem av nationen till vårterminens andra ordinarie landskap på måndag den 8 april kl 18:30.

Nedan finner du kallelsen där du kan se vad som kommer behandlas.

Kallelse LSK II VT19