Kallelse till Landskap II HT22

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till höstterminens andra ordinarie Landskap måndagen den 24 oktober kl. 18.30 i nationens festsal.

Nedan finns den preliminära föredragningslistan

Preliminär kallelse LSK II HT22