Kallelse till Landskap I HT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till Landskap I den 4 september kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

Kallelse LSK I HT23