Kallelse till Landskap I HT22

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till höstterminens första ordinarie Landskap måndagen den 5 september kl. 18.30 i nationens festsal.

Nedan finns den preliminära föredragningslistan.

Preliminär Kallelse LSK I HT22