Kallelse till Högtidslandskap VT24

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till Högtidslandskap den 30 april kl. 16.00 i Stavenowska huset. För preliminär föredragningslista, se nedan.

 

Kallelse högtidslandskap VT24