Kallelse landskap II

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens första ordinarie LANDSKAP Måndagen den 6 april 2020, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

Kallelse LSK II VT20