Hur hanterar Södermanlands-Nerikes nation personuppgifter?

När du skriver in dig i vår nation godkänner du samtidigt att vi lagrar de personuppgifterna du tillhandahåller oss i syfte att kunna registrera dig som medlem i vårt medlemssystem MELOS.

De personuppgifter vi hämtar in från dig är nödvändiga för att kunna skicka ut terminsfakturor, skicka ut nationstidningen samt vid mejlkontakt.

Du kan närsomhelst kontakta nationen för att få dina personuppgifter raderade ur medlemssystemet.

Har du frågor om hur vi arbetar med personuppgifter kan du kontakta förste kurator på 1q@snerikes.se.