Enkät om jämlikhet på Södermanlands-Nerikes nation

Vinn listplats till Brygganpremiären – hjälp oss att bli den mest jämlika av nationer! 🌈

Den här enkäten tar 5 minuter att genomföra och hjälper oss i vårt jämlikhetsarbete. Den handlar om din upplevelse av Snerikes och vårt jämlikhetsarbete. Enkäten är anonym, men om du vill kan du fylla i din mejl på sista sidan för att då ha chansen att vinna listplats för dig och en kompis på Brygganpremiären 22/5*. Din mejl kommer inte att kopplas till dina svar. Två slumpvis valda vinnare annonseras på facebook kl 10:00 den 22/5 🎉

*Listplatsen innebär att du och en kompis får fri entré och bryter kön fram till 23:00. Nationskort krävs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBE2hyX7Jzl_5okgRC9IlesE8rXpWYlZPApsRw4LXBjR6hsQ/viewform