Bibliotekets utlåningstider stängda

Bibliotekets utlåningstider är tillsvidare stängda, vill du låna eller återlämna en bok kontakta bibliotekarie på bibliotek@snerikes.se