Inlägg av 1q

Utlysning av poster VT24

Härmed utlyses olika poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och sista ansökningsdatum, se utlysningarna.   Medlem i jämlikhetsgruppen VT24 Medlem i miljögruppen VT24 Redaktionsassistent VT24   Mall för ansökan SveEng ny (2)

Kallelse till Landskap III

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till landskap III den 4 december kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.   Kallelse LSK III HT 23

Kära Södermanland-Nerikingar

Kära Södermanland-Nerikingar En av nationens ämbetsverkare har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. En kondoleansbok finns hos förste kurator för den som önskar lämna en hälsning.   Våra tankar är med anhöriga och vänner I ämbetet Förste kurator

Utlysning nationsstipendier HT23

Härmed utlyses nationsstipendier HT23. Ansökan är öppen till den 22 november. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider. Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan. Nationsstipendier HT23

Utlysning sittningsstipendie

Härmed utlyses ett sittningsstipendie till Luciagasquen den 13 december. Ansökan ska vara inne senast den 26 november till 1q@snerikes.se. Se utlysningen för mer information. Kalle ströms flit 2023

Utlysning av poster och tjänster för vårterminen och helåret 2024

Härmed utlyses olika poster och tjänster vid Södermanlands-Nerikes nation. För mer information och sista ansökningsdatum, se utlysningarna.   Arbetsledare jämlikhetsgruppen 2024 Städbolag VT24 Uthyrningsassistent VT24 Uthyrningskock VT24 Utlysning arbetsledare miljögruppen 2024 Utlysning släppansvarig VT24 Ekonomiassistent 2024 Gasquekock VT24 IT-ansvarig VT24-HT24 Kuratorsassistent 2024 Ljud- och ljusansvarig VT24-HT24   Mall för ansökan SveEng ny version med rubrik […]

Kallelse till Landskap II HT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till landskap II den 23 oktober kl. 18.30 i nationshuset. För preliminär föredragningslista, se nedan.   4. Kallelse-LSK-II-HT-23