Inlägg av 1q

Utlysning av poster och tjänster VT23 samt 2023

Härmed utlyses poster och tjänster vid nationen för perioden VT23 samt 2023. Sista ansökningsdag är den 5 januari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna. Utlysning arbetsledare jämlikhet 2023 Utlysning släppansvarig VT23 Städbolag VT23 Kuratorsassistent 2023 Gasquekock vt23 Ljud- och ljusansvarig VT23-HT23 Ekonomiassistent VT23 Mall för ansökan SveEng ny version

Utlysning av poster och tjänster VT23 samt 2023

Härmed utlyses poster och tjänster vid nationen för perioden VT23 samt 2023. Sista ansökningsdag är den 8 december till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna. Utlysning arbetsledare miljögruppen 2023 Utlysning arbetsledare jämlikhet 2023 Uthyrningsassistent VT23 Uthyrningskock VT23 Städbolag VT23 Ljud- och ljusansvarig VT23-HT23 Ekonomiassistent VT23 Kuratorsassistent VT-23 Gasquekock vt23 Mall för ansökan […]

Utlysning sittningstipendie

Härmed utlyses ett (1) sittningsstipendie till Luciagasquen den 13 december. Ansökan ska vara inne senast måndagen den 28 november till 1q@snerikes.se. Se utlysningen för mer information. Kalle ströms flit 2022

Utlysning nationsstipendier

Härmed utlyses nationsstipendier HT22. Ansökan är öppen till den 13 november. Ansökningsblanketter finns under fliken ”Nationen, Stipendier” samt på förste kurators kontor under mottagningstider. Utlysningen samt tillgängliga stipendier står att finnes nedan. Utlysning-Nationsstipendier-HT22 Nationsstipendier HT22

Utlysning av sittningsstipendier

Härmed utlyses två sittningsstipendier till Gåsbalen den 12 november. Ansökan med alster ska vara 1q@snerikes.se tillhanda senast den 10 november kl. 12.00. Höstsång HT22 Talet till gåsen HT22

Kallelse till Landskap II HT22

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till höstterminens andra ordinarie Landskap måndagen den 24 oktober kl. 18.30 i nationens festsal. Nedan finns den preliminära föredragningslistan Preliminär kallelse LSK II HT22

Audition för Mohrens sista suck

Härmed meddelas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar om att den 9 oktober anordnas audition för spexet Mohrens sista suck. För mer information, se nedan. Audition Mohren sista suck