Inlägg av 1q

Utlysning poster och tjänster för VT23 och för 2023

Härmed utlyses poster vid nationen för perioderna VT23 och 2023. Sista ansökningsdag är den 16 februari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna.   Ekonomiassistent VT23 Städbolag VT23 Utlysning arbetsledare jämlikhet 2023 Utlysning släppansvarig VT23 Mall för ansökan SveEng ny version

Kallelse till Landskap I VT23

Härmed kallas medlemmar av Södermanlands-Nerikes nation till vårterminens första ordinarie Landskap måndagen den 6 februari kl. 18.30 i nationens festsal. Nedan finns den preliminära föredragningslistan. Kallelse LSK I VT23

Ansökan om Nationspoäng

Nu kan man söka nationspoäng för engagemang vid Södermanlands-Nerikes nation. Mer information finns i utlysningen. Nationspoäng VT23 Vid frågor, kontakta stip@snerikes.se

Utlysning poster för VT23

Härmed utlyses poster vid nationen för perioden VT23. Sista ansökningsdag är den 16 januari till 1q@snerikes.se. Ansökningsmall finns nedan. För mer information, se utlysningarna. Medlem i miljögruppen VT23 Redaktionsassistent vt 23 Mall för ansökan SveEng ny version

Information om inskrivningen

Grattis alla nyantagna studenter!   Här kommer lite information gällande inskrivningen. Inskrivningen öppnar den 9/1 och håller på fram till och med den 17/2. Öppettiderna är följande: Mån-tors: 14-18 Fred: 14-16. Det man behöver ha med sig är legitimation, antagningsbesked/registreringsintyg och bevis på anknytning till Södermanland eller Närke. Inskrivningen håller till i Brundisium, det gråa […]