Inlägg av 1q

Bli medlem i vår jämlikhets- eller miljögrupp!

Är du intresserad av att arbeta med jämlikhet och likabehandling eller miljöfrågor? Nu letar nationen efter nya medlemmar till både jämlikhetsgruppen och miljögruppen! Mer information och blankett för ansökan hittar du nedan. Skicka in din ansökan senast 3 februari! Utlysning jämlikhetsgrupp VT19 Utlysning medlem i miljögruppen Mall för ansökan sveeng

Madagaskar fyller 150 år!

Ett av Södermanlands-Nerikes nations stora spexskatter, På Madagaskar, fyller 150 år i april år 2020! Därför letar nationen nu efter några som vill ta på sig rollen som producenter för uppsättningen. Mer information finns i utlysningen nedan. Är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta 1q@snerikes.se för ytterligare information! Madagaskar 2020

Utlysta poster samt nationspoäng!

Nu går det att söka flera poster (oavlönade) och tjänster (avlönade) vid nationen, mer information och blankett hittar du nedan! Om du varit engagerad vid nationen går det också nu att söka nationspoäng! Redaktionsassistent VT19 Utlysning släppchef VT 19 Utlysning städbolaget VT19 Nationspoäng VT19 Mall för ansökan sveeng

Utlysning Bryggan

Nu är tjänsterna som Brygganvärd för Bryggan 2019 utlysta! Nedan finner du informationen, har du frågor är du varmt välkommer att höra av dig till 1q@snerikes.se eller 3q@snerikes.se. Ansökan ska skickas till 1q@snerikes.se senast den 14 februari. Bryggan 2019

Utlysta poster för våren 2019!

Nu går det att söka flera poster (oavlönade) och tjänster (avlönade) inför våren 2019. Mer information finner ni i utlysningarna nedan! Sista dagen att söka är den 3 januari, fyll i blanketten som finns längst ned i listan här och maila till 1q@snerikes.se! Ekonomiassistent VT19 Kuratorsassistent VT19 Ljud- och ljusansvarig VT 19-HT 19 Utlysning arbetsledare […]

Utlysta nationsstipendier

Nu är flertalet nationsstipendier utlysta, i filen nedan kan du se vilka stipendier som går att söka. Mer info om stipendierna och ansökan hittar du på snerikes.se/stipendier Utlysning av nationsstipendier HT18

Utlysning valborgsgeneral!

Nu går det att söka tjänsterna som valborgsgeneral till våren 2019. Sista dag att ansöka är 29 november och ansökan skickas till 1q@snerikes.se Mer info i utlysningen nedan. Valborgsgeneral VT19

Utlysningar till gåsbalen!

Snart är det dags för höstens bal – gåsbalen. Till den balen går det att söka två stipendier som berättigar för fri sittning för den som erhåller stipendiet, talet till gåsen och höstsången. Mer information finner du i utlysningarna nedan. Höstsång HT18 Talet till gåsen

Sammanfattning av enkät gällande jämlikhet

Under vårterminen skickade vår jämlikhetsgrupp ut en enkät till nationens medlemmar gällande vårt jämlikhetsarbete. Nu har svaren sammanställts och nedan kan du läsa en sammanfattning av svaren! Vid frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta jämlikhetsgruppen på jamlikhet@snerikes.se eller 1Q på 1q@snerikes.se. Sammanfattning medlemsenkät