Audition för Mohrens sista suck

Härmed meddelas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar om att den 9 oktober anordnas audition för spexet Mohrens sista suck. För mer information, se nedan.

Audition Mohren sista suck