Årsfest å Nylands Nation

Härmed utlyses två stipendier till Nylands nations årsfest, ett för hela veckan och ett helgstipendium! Sista ansökningsdag är den 28 mars!

Nylands nation årsfest