Ansökan om Nationspoäng

Nu kan man söka nationspoäng för engagemang vid Södermanlands-Nerikes nation. Mer information finns i utlysningen.

Nationspoäng VT23

Vid frågor, kontakta stip@snerikes.se