Ansökan om Nationspoäng

Nu kan man söka nationspoäng för engagemang vid Södermanlands-Nerikes nation. Mer information finns i utlysningen.

Nationspoäng ht22

Vid frågor kontakta 1q@snerikes.se