Anmälan till Landskap II VT21

Anmälan till Landskap II vårterminen 2021

Anmälan & deltagande

Landskap II kommer att hållas via videolänk på Zoom på måndagen den 29 mars kl. 18:30.

Du som vill delta behöver anmäla dig till landskap@snerikes.se. I anmälan ska du ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du bifoga en nytagen bild på dig själv där du håller upp din legitimation och ditt nationskort. Kontrollera att texten på legitimationen och nationskortet är läsbar i bilden innan du skickar in anmälan.

För att kunna delta på Landskapet via videomöte måste du ha anmält dig till landskap@snerikes.se senast kl. 16:00 på landskapsdagen. Om du anmäler dig innan kl. 16:00 den 25 mars kommer du att få underlaget för mötet skickat till dig redan den 26 mars.

Senare anmälan än det får mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur landskapet och röstningen kommer att gå till finnas i mejlet. På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett videomöte samt länk till landskapets digitala röstsedel.

Skriv till landskap@snerikes.se om du vill delta men inte har möjlighet att koppla upp dig via Zoom, så ska vi se om vi kan lösa det på något sätt.

Val, rösträtt & kandidatur till ämbete

Som medlem har du rösträtt under landskapet, förutsatt att du inte har en förfallen skuld till nationen.

Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete som väljs genom landskapsval direkt under landskapet. Det är som vanligt även möjligt att förtidskandidera i dessa val på nomineringslistorna som sitter uppe vid kuratorsexpeditionen, i restaurangen och i biblioteket fram till kl. 13:00 på landskapsdagen. De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen under videomötet. Den kandidat som inte kan närvara vid landskapet kommer som vanligt att behöva skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18:30 på landskapsdagen för att bekräfta sin kandidatur.

Förtidskandidatur i allmänna val eller allmänt majoritetsval är endast möjligt genom nominering på listorna fram tills kl. 11 på måndag den 22 mars. Utfrågning till kandidater i dessa val sker på onsdag den 24 mars, även denna utfrågning kommer att arrangeras digitalt. Förtidsröstning i allmänna val och allmänt majoritetsval är möjligt enligt anslagen tid och plats i landskapskallelsen.

Om du har några frågor, vänligen mejla landskap@snerikes.se.

Varmt välkomna önskar nationens valutskott och Landskapets ordförande!