Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 14 januari kl 14.00

Tisdagen den 11 februari kl 14.00

Tisdagen den 10 mars kl 14.00

Tisdagen den 14 april kl 14.00

Tisdagen den 12 maj kl 14.00

Tisdagen den 9 juni kl 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

SKYNDA SKYNDA!!!!! några lediga hyresobjekt kvar efter bostadsteckningen. #ledigastudentrum

På dagens bostadsteckningen blev nedanstående rum kvar.

Ni som har precis blivit inskrivna i bostadskön eller tänker bli medlemmar har nu en chans att få ett studentrum  med inflyttning måndag den 2 mars.

Hör av er till Bostadskontoret, 018-52 30 01 eller mailadress: bostad@snerikebostader.se

TRIANGELN

tripletter

6 B 6          triplett               3069 kr

Hyresobjekt i Triangeln som börjar på 32 ligger på Sankt Johannesgatan 32 A – C

Korridorsrummen ligger på Karlsrogatan 13 och 15

Dubbletrum och triplettrum som börjar på 2 och 6 ligger på Krongatan 2 och 6

Triplettrum  som börjar på 11 ligger på Karlsrogatan 11

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten och vintern fått varna ett antal hyresgäster för störande verksamhet och i något fall även fått tillgripa vräkningshotet, är det på sin plats med en allmän påminnelse om vad som faktiskt gäller hos Snerikes Bostäder avseende hänsyn och störningar; landsmannaskap helt enkelt!

Läs: Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Vänligen,

Peter Forsgren

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera samtliga av er som bor i korridors-, triplett- eller dubblettrum om vad det s.k. solidariska ansvaret för de gemensamma utrymmena innebär. Det har nämligen vid ett flertal tillfällen uppstått diskussioner mellan avflyttande hyresgäst och kvarstannande dito om debitering för underlåtet flyttstäd i t.ex. en korridor, om vem som haft sönder en brandvarnare, en kylskåpshylla eller gjort ett stort hål i korridorsväggen och vem som i så fall skall ersätta skadan.

Mer information om vad som gäller de gemensamma utrymmena

Våra boenderegler

Vänligen,

Peter Forsgren

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12