Utysning av resestipendium till Blekingska i Lund

Härmed utlyses två platser till vår vännation Blekingska i Lund och deras Höstblot, den 17-19 november.

Ansökan ska vara 1Q@snerikes.se tillhanda senast den 2 oktober.

Blekingska HT 23