Resestipendium till Nylands nation

Vill du åka med till Helsingsfors och delta i Nylands nations jubileumsårsfest? Klart du vill!

Sök resestipendiumet senast den 12 mars kl 12.00. Läs mer i utlysningen nedan.

Nylands nations årsfest