Kallelse till landskap III

Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens tredje ordinarie landskap 2018.

Nedan kan du läsa föredragningslistan.

Har du frågor om landskapet kan du kontakta Landskapets ordförande på landskap@snerikes.se.

Har du frågor om ämbeten eller liknade kan du kontakta förste kurator på 1q@snerikes.se.

Efter landskapet är det sexa så glöm inte sångboken!

Föredragningslista