Kallelse till höstens andra landskap

Kära medlemmar,

Härmed kallas ni till hösterminens andra ordinarie landskap.

Landskapet är på måndag den 29 oktober i festsalen, nedan finner ni föredragningslistan.

Föredragningslista LSK II HT18