Kallelse högtidlandskap

Den 30 april kl 16.00 är nationens medlemmar kallade till högtidslandskap i Stavenowska huset.

Nedan finner ni en föredragningslista och mer information.

Kallelse Högtidslandskap 2019