Information inför Landskap III

Landskap III

På grund av de rådande förordningarna som förbjuder att fler än 50 personer samlas kommer landskapet inte kunna genomföras som vanligt. Nedan följer en sammanfattning på det beslut som nationens ledning fattat för att landskapet ska kunna genomföras så demokratiskt och rättvist som möjligt.

Sammanfattning

Varje person som önskar kandidera till ett ämbete ska skicka sin kandidatur till förste kurator och landskapets ordförande via 1q@snerikes.se.

 

Kandidaturen ska göras enligt bilagd mall samt vara i PDF-format. Mallen finns att ladda ner via hemsidan eller kan fås genom att maila till 1q@snerikes.se.

 

Kandidaturen ska vara inskickad senast den 11 maj klockan 11.00.

 

På tisdag den 12 maj kommer samtliga kandidaturer att publiceras på nationens hemsida och en länk till hemsidan kommer att publiceras på Landskapets evenemang på Facebook.

 

För att rösta i valen kommer valsedlar att finnas att hämtas ut på förste kurators mottagningstider. Valsedeln måste sedan lämnas åter till förste kurator under mottagningstiderna, senast måndag den 18 maj klockan 18.30.

 

Inför landskapet kommer mottagningstiderna att vara utökade och är följande:

 

Tisdag 12 maj: 11.00-18.00

Onsdag 13 maj: 11.00-16.00

Torsdag 14 maj: 11.00-16.00

Fredag 15 maj: 11.00-16.00

Måndag 18 maj: 11.00-18.30

 

För att kunna rösta behövs legitimation och giltigt nationskort. Om man är sjuk eller inte kan komma förbi under mottagningstiderna, går det att överlämna en fullmakt åt en vän. Notera dock att det endast går att rösta via fullmakt åt en annan person.

 

Den 18 maj kommer det att ske ett landskap, men om det på något sätt uppstår trängsel kommer landskapet att behöva ställas in.

 

Den 19 maj kommer resultatet i valen att publiceras på nationens hemsida.

 

Utifrån rådande situation kommer inga bokslut, förvaltningsberättelser eller stadgeändringsförslag att behandlas under landskapet.

 

Vid frågor kontakta 1q@snerikes.se eller landskap@snerikes.se.

 

Mall för ansökan