Vilka är Damkören Meja? Damkören Meja är en diskantkör som grundades år 2023. Kören repar på torsdagskvällar på Södermanlands-Nerikes nation. Kören syftar till att bidra till Uppsalas körliv genom sin musikaliska nivå och engagemang, och till Uppsalas studentliv genom att erbjuda körintresserade altar och sopraner en möjlighet att engagera sig i en studentförening med god sammanhållning. Meja leds av Signe Hjellström, som till vardags studerar vid Kungliga Musikhögskolan. Trots att Meja hösten 2023 var en helt nystartad kör hade kören flertalet uppträdanden, både på sittningar på Snerikes samt externa uppträdanden. Våren 2024 är flertalet konserter planerade, och kören kommer kunna ses både i Uppsala och Stockholm. Mycket kommer att kunna förväntas ske i körens framtid!

Repertoar m.m. Repertoaren är blandad, med fokus på klassisk körmusik samt folkmusik. Ambitionsnivån är hög, och även om tidigare körerfarenhet i sig inte är ett krav för att kunna söka in förväntas alla medlemmar självständigt kunna öva och översiktligt lära sig sångerna själva för att reptiden ska kunna ägnas åt att sjunga ihop kören och arbeta med detaljer. Varje korist förväntas delta vid minst 3/4 av repen.

Socialt Meja är utöver en kör även en studentförening, med god gemenskap och möjlighet att lära känna andra uppsalastudenter. Meja har egna aktiviteter såsom sittningar och köröl, och har även en god sammanhållning med nationen samt andra föreningar vilket möjliggör samarbeten och aktiviteter utöver helt interna saker! Eftersom föreningen är liten behöver alla medlemmar vara beredda att engagera sig i någon mån, men det varierar hur mycket ansvar och tid som olika poster kräver. Det finns alltså något både för den som vill engagera sig mycket och vara med och utveckla föreningen och för den som en termin behöver fokusera på sina studier och har svårt att hinna mycket mer än att vara med på rep.

Intresserad av att söka? För att gå med i Meja kommer du först behöva genomgå ett antagningsprov. Insjungningarna hålls som utgångspunkt i början av varje termin, så håll utkik på Damkören Mejas sociala medier för att se när ansökan är öppen! Eftersom det finns ett begränsat antal platser varierar det hur många som tas in i vardera stämma – det kan därför vara värt att söka igen även om du inte kom in första gången då en plats kan ha öppnats upp i just din stämma! På insjungningarna sker ett antal olika moment, bland annat prövas:

• Omfång: en kortare uppsjungning där det även ses över vilka stämma du tillhör

• Gehör: härma de treklanger som spelas på piano

• Solosång: inför insjungningen kommer du få möjlighet att välja en låt som ska framföras utan ackompanjemang

• Ensemblesång: inför insjungningen kommer du få öva in den stämma du söker till i en av kören vald låt. Noter skickas efter att anmälan skett.

• A vista: din notläsningsförmåga testas genom ett enklare stycke som du inte kommer ha möjlighet att förbereda.

Vill du boka Meja? Vi tar emot bokningsförfrågningar för konserter, luciatåg, bröllop, dop, studentmottagningar, examensceremonier, företagsevenemang och annat! Hör av dig till meja@snerikes.se med vad du är intresserad av så kan vi skicka ett kostnadsförslag och diskutera närmare detaljer vidare.

Kontakt Vid frågor och funderingar kan du höra av dig till damkorenmeja@gmail.com. Vi finns även på Instagram (@damkorenmeja) och Facebook (Damkören Meja)!