Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje år.

Man kan dels komma in på Bostadskontoret eller maila samtliga uppgifter till bostad@snerikebostader.se.

Om man inte förnyar sin köplats, tappar man sin plats i kön och måste registrera om sig.

Följande uppgifter måste vara med:

  1. Resultatintyg med tagna högskolepoäng för VT och HT året innan.
  2. Registreringsintyg för innevarande  VT.
  3. Kopia av ID handling och betalt terminskort för Snerikes Nation avseende innevarande VT.

Viktigt att alla intyg finns med, så att förnyelseprocessen går så smidigt som möjligt.

Registreringsintyg och resultatintyg finner ni på studentportalen.uu.se / Ladok