Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Bostadskontorets öppettider i juli månad

Under juli månad ser Bostadskontorets öppettider ut enligt…

Nya öppettider på Bostadskontoret fr o m v 19

Fr o m v 19 (måndag 6 maj) gäller nya öppettider på Bostadskontoret: Måndag:…

Nytt brandlarm i kv. Triangeln

Idag, onsdagen den 29 mars 2023, har vi driftsatt kv. Triangelns…

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…