Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…

Uppdaterad information om nedläggning av UpUnet-S
 i studentbostäderna

Under 2015 har nationerna, dess bostadsstiftelser samt ett antal…