Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Förnyelse Snerikes bostadskö 2023

Påminnelse!!! Dags att förnya sin köplats. Om man inte…

Se hit bostäder över från dagens bostadsteckning

Vi fick några bostäder över från dagens bostadsteckning. Tripletter 11…

Ledig lägenhet i nationskvarteret

Fr.o.m. den 1 juni 2023 blir formellt en 2-rums lägenhet på…

Förnyelse Snerikes bostadskö 2023.

Påminnelse!!! Dags att förnya sin köplats. Om man inte…

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…