Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Ändrade öppettider Bostadskontoret under perioden 15 september - 9 oktober 2020.

Fru Wåhlstedt har bytt bostadskontoret på Rundelsgränd till…

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…