Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Sommartider på Bostadskontoret

Under sommarperioden v27 - v30 har vi följande öppettider på…

Ändrade öppettider på bostadskontoret v 19

En liten påminnelse om att denna veckan håller bostadskontoret…

Nytt datum för Bostadsteckningen i maj

Bostadsteckningen i maj blir framflyttad till tisdag 18 maj kl…

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…