Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Sommartider Bostadskontoret

  måndag 2 juli      09.00 - 16.00 V 27  t.o.m. …

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…