Nyheter om stiftelsens Södermanland Nerikes studentbostäder

Se hit - bostäder över från dagens bostadsteckning

Vi fick några bostäder över från dagens bostadsteckning: tripletter 11…

Förnyelse Snerikes bostadskö 2024

Nu är det dags att förnya sin köplats , om man inte förnyar…

Nytt brandlarm i kv. Triangeln

Idag, onsdagen den 29 mars 2023, har vi driftsatt kv. Triangelns…

Allmän information om när det ska vara tyst och lugnt i våra studentområden!

Med anledning av att jag vid ett flertal tillfällen under senhösten…

Solidariskt ansvar för gemensamma utrymmen!

På förekommen anledning vill jag återigen passa på att informera…

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje…