Se hit – bostäder över från dagens bostadsteckning

Vi fick några bostäder över från dagens bostadsteckning:

tripletter
11 A 5 13 kvm 3332 kr
korridor
15 V 4 11,7 kvm 3629 kr

För att kunna få en av dessa bostäder så ska man stå i vår bostadskö.

Är du intresserad av någon av dessa bostäder så kan ni maila in ert intresse till:

bostad@snerikebostader.se

Bifoga registrerings- och resultatintyg, bild på id-handling och terminskort VT 2024.

Meddela vilken bostad som är av intresse.

Först till kvarn gäller.

Inflyttning är 1 mars.

Hälsningar Bostadskontoret!