Se hit bostäder över från dagens bostadsteckning

Vi fick några bostäder över från dagens bostadsteckning.

Tripletter

11 A 5 13 kvm 3220 kr

Är ni intresserade maila till: bostad@snerikebostader.se och bifoga registrerings- och resultatintyg, bild på terminskort och id-handling.

Ni måste även stå i vår bostadskö.

Det är först till kvarn som gäller, så passa på!!!

Hälsningar

Bostadskontoret