Här finner du nationens stadgar. Det är de interna grundregler allt arbete på nationen utgår ifrån. Reviderad den 11 september 2017.

Du finner även diverse policys som gäller på nationen. Dessa använder vi bland annat som underlag och riktlinjer för att enklare kunna följa våra stadgar.