Här finner du nationens stadgar. Det är de interna grundregler allt arbete på nationen utgår ifrån. Reviderad den 11 september 2017.