Lediga objekt till Bostadsteckningen den 19 januari kl 14.00 i Nationshuset.

Viktigt !

Tänk på att alla intyg, registreringsintyg samt resultatintyg, ska vara utskrivna samt glöm inte ID handling och Nationskort.

TÄNK också på att ta på er VARMA KLÄDER då ni måste stå ute och vänta på er tur.  Detta då alla inte får vara inne i Nationshuset utan det är insläpp på några personer i taget.

Eftersom man går i turordning efter kölistan ska ni innan ni går på bostadsteckningen ta reda på er plats i kön.

Kölistan finner ni på hemsidan under Bostäder / kölista.

ARKAKDIEN

A 27            korridorsrum       3436 kr

B 18             korridorsrum     3422 kr

B 33             korridorsrum     3649 kr

B 36             korridorsrum     3882 kr

ROSENDAHL

Ros 30           korridor              5090 kr

TRIANGELN

lägenheter

Krongatan 4

4A 11-12       lgh        2 rok                5297 kr

Sankt Johannesgatan 32 o 34 

32 B 21-22   lgh       2 rok                 5297 kr

34 C 21-22   lgh       2 rok                5297 kr

dubletter

Krongatan 2

2B 3                                           2889 kr

2B 34                                         2889 kr

Sankt Johannesgatan 32 o 34

32B 13                                       2889 kr

32C 24                                       2889 kr

34C 13                                       2889 kr

tripletter

Krongatan 6

6A 14                                        3036 kr

6A22                                         3153 kr

6A 33                                        3036 kr

6B 34                                        3036 kr

Karlsrogatan 11

11A 2                                         3036 kr

11A 21                                       3069 kr

11A 23                                       3036 kr

11B 3                                         3036 kr

11B 14                                       3036 kr

11B 24                                      3036 kr

11B 26                                      3069 kr

korridor

Karlsrogatan 13 o 15

13V 27                                     3334 kr

13H 13                                     3306 kr

15V 5                                       3306 kr

15H 8                                      3334 kr

15H39                                     3334 kr