Förnyelse Snerikes bostadskö 2024

Nu är det dags att förnya sin köplats , om man inte förnyar sin köplats ”ramlar man ur” bostadskön.

Man ska förnya sin köplats för 2024 under perioden januari – mars 2024.

Inkom med studieresultat (tagna hp), registreringsintyg VT-24, betalt terminskort (Stuk) samt id-handling senast 20 mars 2024.

Det bästa är att maila in allt till: bostad@snerikebostader.se, så får man bekräftelse på att köplatsen är förnyad.

Hälsningar

Bostadskontoret