Förnyelse Snerikes bostadskö 2023.

Påminnelse!!!

Dags att förnya sin köplats. Om man inte förnyar sin köplats ”ramlar man ur” bostadskön.

Inkom med studieresultat (tagna hp), registreringsintyg VT-23, betalt terminskort för VT-23 samt Id-handling senast den 20 mars 2023.

Det bästa är att maila in allt till: bostad@snerikebostader.se, så får man bekräftelse på att köplatsen är förnyad.

Hälsningar

Bostadskontoret