Förnyelse Snerikes bostadskö 2022.

Påminnelse!!!

Dags att förnya sin köplats. Om man inte förnyar sin köplats ”ramlar man ur” kön.

Inkom med studieresultat (tagna hp), registreringsintyg VT-22, betalt terminskort för VT-22 och ID-handling senast den 20 mars 2022.

Det bästa är att maila in allt till: bostad@snerikebostader.se, så får man bekräftelse på att köplatsen har blivit förnyad.

Hälsningar

Bostadskontoret