Utlysningar!

Just nu ligger utlysningar ute för två poster. Är du intresserad…

Till minne av Håkan Berggren

Den 4:e juli avled nationens hedersledamot och tillika förste…

Utlysta nationstjänster/post!

Här utlyses de poster och tjänster som inte tillsattes i somras. Frågor…

Sök nationstjänster/nationsposter!

Här kommer utlysningar för höstens nationstjänster. Ansökan…

Landskap III

Härmed kallas du som medlem av Södermanlands-Nerikes nation…

Landskap 3 april

På landskap II den 3 april ska vi förutom att välja ny förste…

Enkät om jämställdhet

--- English below --- Under vårterminen har Snerikes startat…

Landskap II

Landskap är nationens högsta beslutande organ där alla medlemmar…

Stipendieutlysning VT17

Här finner du samtliga utlysta stipendier för våren 2017. Av…