Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 15 augusti kl. 14.00  OBS! Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset

Tisdagen den 12 september kl .14.00

Tisdagen den 10 oktober kl. 14.00

Tisdagen den 14 november kl. 14.00

Tisdagen den 12 december  kl. 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Uppdaterad information om nedläggning av UpUnet-S
 i studentbostäderna

Under 2015 har nationerna, dess bostadsstiftelser samt ett antal andra fastighetsägare som har studentbostäder, arbetat för att få fram en gemensam lösning för internet då UpUnet-S försvinner från årsskiftet.

Detta arbete är nu slutfört och man har valt Bredband2 som leverantör av en grundtjänst om 100/100 Mbit, genom en kollektivanslutning.

Kostnaden för detta kommer att vara 54kr/mån och kommer att ingå i hyran.

Vi har valt en kollektivanslutning framför ett öppet nät eftersom i öppna nät får man betala avgifter både till fibernätsleverantören och abonnemangsavgifter till internetleverantören vilket är en klart dyrare lösning än den vi valt.

Utöver grundtjänsten kommer det finnas möjlighet att teckna avtal om IP-TV och IP-telefoni. Detta blir då ett avtal direkt mellan studenten och Bredband2.

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12