Vi äger och förvaltar nationens fastigheter, som förstås till största delen består av studentbostäder, men även innefattar kommersiella, hyresfastigheter för permanentboende och naturligtvis själva nationshuset!

Det enda syftet med studentbostadsstiftelsens ägande och förvaltning är att ge medlemmar av Snerikes nation någonstans att bo och trivas under sin studietid i Uppsala.

Snerikes nations bostäder är underställda nationens Landskap, det högsta beslutande organet på nationen.

Vill du ställa dig i kö finns blanketter här som skall lämnas till bostadskontoret innan månadens slut om du vill vara med på nästa månads bostadsteckning

Terminens bostadsteckningar sker:

Tisdagen den 20 augusti kl 14.00  OBS!!  Denna bostadsteckning sker i Festsalen i Nationshuset.

Tisdagen den 10 september kl 14.00

Tisdagen den 8 oktober kl 14.00

Tisdagen den 12 november kl 14.00

Tisdagen den 10 december 14.00

Alla  bostadsteckningar sker i Tornrummet, Nationshuset.

🙂

Förnyelse av plats i Södermanlands-Nerikes Nation bostadskö

Förnyelse av köplats i Snerikes Bostadskö sker i mars varje år.

Man kan dels komma in på Bostadskontoret eller maila samtliga uppgifter till bostad@snerikebostader.se.

Om man inte förnyar sin köplats, tappar man sin plats i kön och måste registrera om sig.

Följande uppgifter måste vara med:

  1. Resultatintyg med tagna högskolepoäng för VT och HT året innan.
  2. Registreringsintyg för innevarande  VT.
  3. Kopia av ID handling och betalt terminskort för Snerikes Nation avseende innevarande VT.

Viktigt att alla intyg finns med, så att förnyelseprocessen går så smidigt som möjligt.

Registreringsintyg och resultatintyg finner ni på studentportalen.uu.se / Ladok

Hitta oss

Bostadskontoret

Adress
Snerikes Bostäder
Rundels gränd 3B
753 12 Uppsala

Telefon
018-52 30 01

Mailadress
bostad@snerikebostader.se

Mottagningstider
Måndag: 13-17
Tisdag: 9-12
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13-16.30
Fredag 10-13

Ut- och inflyttningsdag 09.00 – 16.00
Dag för bostadsteckning 09.00 – 16.00

Vaktmästare
vaktmastare@snerikebostader.se
Triangeln: 018-751 24 11
Nationskvarteret: 018-751 24 12