Lediga objekt till Bostadsteckningen den 12 november kl 14.00 i Nationshuset

ARKADIEN

B 34          korridorsrum      3649  kr

STAVENOWSKA HUSET (STAVEN)

Staven 8   rum i dubblett    3700 kr

ROSENDAL

Ros 33      rum i korridor     3560 kr

TRIANGELN

Sankt Johannesgatan 32

32 A 3-5    3 rok       6530 kr

Karlsrogatan

15 H 7      korridorsrum     3334 kr

15 H 33   korridorsrum     3334 kr

11 B 35     triplettrum        3036 kr

Krongatan

4 A 14      dubblettrum      2889 kr

Sankt Johannesgatan

34 A 13    dubblettrum     2889 kr

34 B 24    dubblettrum     2889 kr