Lediga objekt till Bostadsteckningen den 11 december kl 14.00

Gula Villan

GV 3      2 rok          5445 kr

Rosendal

Ros 30     rum i korridor     5015 kr

Stavenowska huset (Staven)

Staven 1     1 rum och kokvrå     4297 kr

Staven 15   rum i dubblett          2931 kr

Arkadien

A 10             rum i korridor         3327 kr

Triangeln

lgh

32 B 15-16     2 rok               5218 kr

dubbletter

4 A 14            dubblett          2846 kr

32 B 3            dubblett          2846 kr

34 B 13          dubblett          2846 kr

tripletter

6 B 35            triplett           3107 kr

11 B 35           triplett           2991 kr

korridorsrum

13 V 9             korridor        3285 kr

13 V 35           korridor        3257 kr

13 H 25          korridor         3285 kr

15 H 1             korridor         3285 kr

15 H 6             korridor         3285 kr