Kallelse till terminens första ordinarie landskap

Härmed kallas medlemmarna vid Södermanlands-Nerikes Nation till höstterminens första ordinarie landskap, den 10 september kl 18:30 i nationens festsal.

Nedan kan ni se kandidaterna till de allmänna val och allmänna majoritetsval som kandiderar till landskapet.

Efter landskapet hålls traditionsenligt landskapssexa.

Varmt välkomna!

Kallelse LSK I HT18

Presentation Albin Björk

Presentation Eda Kurdoglu

Presentation Julia Fors Lundberg

Presentation Kenth Hellen