Lediga objekt till Bostadsteckningen den 14 november kl14.00

ARKADIEN
B 13 korridorsrum 3566 kr

TRIANGELN
lägenheter:

2 B 35-36 2 rok 5177 kr
32 A 21-22 2 rok 5114 kr

korridorsrum:

13 H 13 korridor 3231 kr
13 V 27 korridor 3259 kr
15 H 5 korridor 3231 kr
15 V 32 korridor 3259 kr

dubbletter:

4 A 33 dubblett 2823 kr
32 B 33 dubblett 2823 kr

tripletter:

6 B 11 triplett 2999 kr
6 B 14 triplett 2967 kr
6 B 23 triplett 2967 kr
6 B 25 triplett 3082 kr
6 B 26 triplett 2999 kr
11 A 3 triplett 2967 kr
11 A 12 triplett 2967 kr
11 A 26 triplett 2999 kr
11 A 31 triplett 2999 kr