Presentationer till landskap II

På landskap II den 31 oktober ska vi förutom att välja ny andre kurator för 2017 även välja Landskapets ordförande för 2017, vårens klubbmästare samt nationsnämndsledamot för hösten 2016 till våren 2017. Här finner du presentationerna till kandidaterna som ställer upp till dessa ämbeten!

Andre kurator
Jacob Olofsson – svenska och engelska

Landskapets ordförande
Tove Åkerrén – svenska

Klubbmästare
Alexander Ahlstedt – svenska och engelska
Anna Bereza-Jarocinska – svenska och engleska

Nationsnämndsledamot
Joakim Eklund – svenska och engelska